Tack och hej!

Sedan urminnes tider har jag haft ett @home.se-konto .. de senaste åren (ganska många) har jag dock primärt använt Google för mail. Jag har ändå haft home.se-kontot kopplat genom POP3 för att hålla lite koll och i den takt mailen rullat in via home.se, styra om dem till Google. Sedan den 31/10 har POP-funktionen blivit