OPML and work with the Project P

I have worked some time on something that I plan to release to the public, at the moment without a time frame but with good progress. Here is a few fruits of this effort; b19.se/data/sr-pod.opml – OPML for SverigesRadio (Swedish Public Radio) podcast feeds b19.se/data/nrk-pod.opml – OPML for NRK (Norwegian Public Radio) podcast feeds b19.se/data/dr-pod.opml

Hur jag blev tvungen att resa 160km för att transportera döda träd..

Det började med ett telefonsamtal till min gamla vårdcentral, för att få dem att släppa och överföra mina journaler till min nya vårdcentral. Under samtalet står det klart att jag måste infinna mig fysiskt på den gamla vårdcentralen för att legitimera mig, lämna in en “beställning”, för att kunna få ut mina journaler på papper.