Geotermisk energi, varför talar ingen om den?

Såg på nyheterna härom kvällen ett inslag om danskar som bodde grannar med vindkraftparker, där tidigare ängar och hagar legat. Grannarna stördes av buller och av cykliska skuggor från vingarna. Tillbaka i studion pratade de vidare om vindkraften, någon minut ägnades åt att nämna andra förnybara energiformer, där de sist bara snuddar vid det jag väntade på; geotermisk energi.

Vi bor på ett glödande klot, med i princip en outtömlig källa av energi, värme, som kan tappas av genom att borra ett hål, sänka ned slang/rör med cirkulerande vatten och värma det till 100 – 130° C och leda upp det igen. Den ånga som kommer upp ur röret kan ledas till en ångturbin (eller flera) som omvandlar det till elektricitet och fjärrvärme, spillet, ånga och varmt vatten kan vidare användas till utomhusbad året om, tänk “Island”. En tänkbar positiv bieffekt skulle kunna vara att även molnen förtjockas/berikas av den extra fukten i luften, att molnen reflekterar bort mer värme, bye-bye växthuseffekt.

Det är sällan jag hör någon lufta idéer om detta, vilket jag finner ganska underligt, om man tänker efter så är det nästan serverat; vi har tekniken att borra härs och tvärs efter olja, varför inte använda den att borra efter värme?! Vi behöver komma ned till berggrund som är varm, i mellansverige bör detta djup ligga på några få hundra meter och det känns som det vore svårt att misslyckas med att borra rakt ned.

Värmen i berggrunden uppstår av tryck och friktion, något som är relativt konstant en bit ned, därför bör geotermisk energi betraktas som “förnyelsebar”.

Skulle någon erbjuda mig att deltaga i ett projekt som bygger på att nyttja geotermisk energi till elektricitet och jag hade en klump pengar redo att satsa, hade jag varit med från “hej”.