… nu över till något helt annat …

Läste en pressrelease från Transportstyrelsen, de har släppt 69 tidigare “blockerade” bokstavs kombinationer tillbaka i serierna som tilldelas vid registrering. Kvar är då 91 blockerade kombinationer, som jag satte ihop till en RegEx (RegularExpression) så man kan filtrera ut de ogiltiga.

Det som träffas är i formen APA123 eller APA 123.

Tänkte att detta kunde vara intressant att dela med sig av. Betrakta det som open source.