Vad staten borde göra

Svenska staten borde öppna sina data på samma sätt som USA har tillgängliggjort sina på sajten data.gov, rådata och rafinerade data i maskinläsbart i praktiska format.

På data.gov finns tre olika kataloger och de mest intressanta är “rådata” och “geodata”, allt är givetvis sökbart.

Om Sverige skall behålla någon slags position inom innovation och utveckling, behöver vi få tillgång till dessa data, de är redan betalda med skattepengar (då borde de tillhöra folket) och den marginella kommersiella försäljning som sker (SMHI och Lantmäteriverket) inbringar inga större pengar tillbaka till statskassan — låt allmänheten få sätta tänderna i dessa data och våga släppa taget.

Snälla makthavare, släpp våra data lös.