FRA, ett av benen borta

En sen reaktion på nyheten att Ryssland kommer undan FRA-spaningen i våra kablar, genom att dra egen fiber jäms med eller i gasledningen som skall dras på botten i Östersjön.

Som jag ser det faller ett av benen FRA-förespråkarna lutat sig emot, att kunna avlyssna rysk trafik som passerar Sveriges gränser, genom att Telia är en stor carrier och har nät i både Ryssland och baltstaterna.

Ett av de andra argumenten var att skydda den svenska trupp som finns i Afghanistan; jag har faktiskt aldrig förstått hur massavlyssning av svenska folket skyddar militär personal i Kabul. Förespråkarna hävdar att det är så, de är inte så sugna på att berätta på vilket sätt de skulle skydda. Jag tror inte det egentligen finns sätt att skydda dem, det bästa skyddet vore att ta hem dem. Det eventuella (och kanske fiktiva) hot som mot Sverige skulle försvinna och vi skulle kunna lägga ned anläggningen på Lovön, skänka FRAs utrusning till våra universitet, avlyssningsbudgeten på 600-700 miljoner svenska kronor skulle kunna användas till något vettigt, som att bygga ut infrastruktur, både fysisk och IT.

Riv upp och lägg ner!