2 thoughts on “Copy & Fail

  1. Om det är en windowsburk skulle du kunne köra clipboardapplikationen och se om något med clipboarden ser fuckup ut.

Comments are closed.