Google Me, The Movie

Jag har just sett Google Me (IMDB).
Intressant och tänkvärd. Hur mycket gemensamt har vi med våra namne, som bär samma namn, runt om i världen? Troligen mer än vad vi kan tänka oss. Jag log och skrattade spontant vid flera tillfällen och nickade igenkännande, det är inte så mycket som skiljer oss åt, var man än vänder sig i världen.