SJ fail’ar hårt

Jag försov mig en aning i dag, vaknade sent och gav mig av hemifrån för att hinna med 09.05-tåget, som mellan Strängnäs och Södertälje Syd var ersatt med buss. Min restid från Eskilstuna blev drygt tre timmar mot direkttåget som enligt tidtabell skall ta 1:22, med väntan och transport per pendeltåg och promenad kommer jag upp i kanske 1:45 — i fortsättningen är det direkttåget som gäller, även om det känns sjukt att behöva åka tåg runt hela mälardalen för att komma till jobbet.

Banverkets hemsida kan man läsa följande;

För att öka punktligheten och göra det möjligt för fler tåg att köra på banan bygger Banverket med start i augusti en ny mötesstation och förlänger det befintliga dubbelspåret på Svealandsbanan. Åtgärderna är en del av Banverkets, SJ:s och SL:s gemensamma kraftsamling mot förseningar. Arbetet innebär att inga tåg kommer att kunna trafikera sträckan mellan Södertälje och Läggesta från den 10 augusti till och med den 25 oktober 2009.

Svealandsbanan byggdes på 1990-talet och ersatte då den gamla järnvägen mellan Södertälje och Eskilstuna. Banan är till stora delar enkelspårig och byggd för att klara entimmestrafik. Under de relativt få år som har gått sedan banan byggdes har arbetspendlingen i regionen ökat kraftigt med ett ökat antal förseningar som följd. De åtgärder Banverket nu genomför är en förutsättning för att kunna köra fler tåg och minska förseningarna på sträckan.
De planerade arbetena innebär att dubbelspår byggs på sträckan mellan Nykvarn och Ryssjöbrink, samt att en mötesstation byggs i Almnäs utanför Södertälje. Båda åtgärderna gör att tåg kan mötas och köra om på sträckan vilket ger en flexiblare tågdrift.

Major Suckage.