Göran Hägg säljer inga böcker till mig, ever

Via Opassande hittar jag inslaget på Nyhetspanelen på SVT Play, där först Vattenfalls slafsiga drift av kärnkraftverket Kümmel i Tyskland behandlas, runt 06:30 in i inslaget avhandlas SÄPO skall få nyttja signalspaning genom FRA eller inte, runt 10:15 avhandlas Piratpartiets eventuella deltagande i kommunalvalen 2010.

Göran Hägg går loss och missuppfattar brutalt. Han har vuxit fast i fildelning av hans alster och kallar det stöld. Lotta Gröning och Maria Abrahamsson rättar/informerar honom vänligt men han kan inte rubba sin uppfattning. Ingrodda fördomar och enorma kunskapsluckor.

En sak är säker i alla fall, med rabiata och felaktiga utspel i TV säljer han inga böcker.

Lotta Gröning och Maria Abrahamsson har däremot fatta galoppen och har koll, de har plockat poäng i min bok.