senatåg.se

senatåg.se - 2008-10-02

Senatåg.se är en tjänst som håller reda på sena tåg och visar även om det finns ersättning att hämta, genom SJs Restidsgaranti.

På SJs sida finns följande text;

Du får ersättning
Nya villkor för ersättning gäller från och med 14 juni 2008. Du kan få ersättning om ditt tåg är försenat med minst:

  • 20 minuter eller mer om tågresan skulle ha tagit under en timme.
  • 40 minuter eller mer om tågresan skulle ha tagit mellan 1 och 2 timmar.
  • 1 timme eller mer om tågresan skulle ha tagit mellan 2 och 5 timmar.
  • 2 timmar eller mer om tågresan skulle ha tagit mellan 5 och 10 timmar.
  • 3 timmar eller mer om tågresan skulle ha tagit mer än 10 timmar.

De ersätter alltså resenärer som blivit försenade med värdebevis hos sig själva, SJ, så att resenären kan bli försenad vid ytterligare ett tillfälle!

Tyvärr är detta varmluft för pendlare, till ingen större nytta. Inköp av Månadsbiljett/Årspendlarbiljett går troligtvis inte att kombinera med värdebevis, i alla fall har jag inte kunnat läsa mig till att det skulle vara möjligt.