Sj och förseningarna

Igår, stod tågen stilla och var upp till 40 minuter försenade från perrong, irriterande men inte så ovanligt, tyvärr. Mitt tåg hemmåt var “bara” 20 minuter sent.

På SJs hemsida finns "Kraftsamling Mälardalen" som informerar om varför det funkar som det gör med tågen i Mälardalen.

Varje dygn passerar 600 tåg den smala så kallade getingmidjan söder om Stockholms central. Där har tågen bara två spår att samsas på, precis som på 1870-talet, fast då passerade endast tio tåg om dagen. Det innebär att minsta störning ger följdeffekter som i sin tur leder till stora problem för fjärrtåg, regionaltåg och lokaltåg. En försening på tio minuter för ett regionaltåg i Arboga kan sluta med en timmes försening i Stockholms lokaltrafik.

De har alltså varit oförändrat i 138 år, där de senaste 15 åren borde ha varit nog för att komma på att det är en flaskhals och att det mellan Eskilstuna och Nykvarn är enkel-spår med massor av mötes-spår utefter hela den sträckan, de ligger nästan så tätt att man borde kunna bygga ihop dem och på så sätt få dubbel-spår. Bygg ut, gör om, gör rätt — inte bara i Stockholm utan utefter hela linjen, från Arboga till Stockholm. När man bygger bort den så kallade getingmidjan, så hoppas jag att man passar på och bygger extra spår, enligt X+1, 2 spår idag, 4 spår om några år och ett femte för good measure.

Dubbel-spår skulle säkert kunna ta av ett par minuter av restiden, vilket säkert skulle uppskattas av många, samtidigt som flödet av tåg blir smidigare, de behöver inte stanna för att mötas ute på spåret. Fånigheter som “spårbrist” skulle aldrig mer förekomma.

Man skulle tänkt framåt när man 1994-1995 byggde bron över Vasavägen i Eskilstuna, man skulle tagit till och byggt den tillräckligt bred för att få plats med dubbla spår, samma sak gäller bron över Eskilstunaån vid Fors kyrka.