Höj ribban för FRA, använd Thunderbird + Engimail

För att försvåra avlyssning av mail bör man använda Thunderbird (välj en version som passar dig,
Windows, Mac OSX och Linux stöds) tillsammans med Enigmail som genom Open PGP (kräver GnuPG) krypterar dina mail med en så kraftig metod att det skulle ta flera år att med våld försöka forsera dekryptering av innehållet.

Email (på Svenska “Epost”) kan betraktas som vykort, under transport kan alla inblandade parter läsa innehållet (headers och meddelande), både transportörer och eventuella avlyssnare. Man vet sällan i förväg hur mail transporteras över Internet, FRA får lyssna på all trafik som passerar Sveriges gränser, så även om du sitter i Flen och mailar din kompis i Mellösa (en mycket kort sträcka geografiskt), så kan ditt mail passera över Sveriges gräns till Danmark, Tyskland, Thailand eller USA och sedan tillbaka till Sverige.

Använder du MSN Hotmail, Home.se/Spray Mail eller andra webmailtjänster som INTE använder krypterad anslutning (HTTPS, litet hänglås i statusraden), så kommer din mail kunna snappas upp av FRA, eftersom de flesta tjänsternas servrar står utomlands och transporteras i klartext (okrypterade websidor) mellan server och din webläsare.

Om myndigheterna vill läsa dina krypterade mail måste de

  • inhämta avsändarens privata nyckel + lösenord, eventuellt genom tortyr/fängelsestraff.
  • forsera krypteringen med brute-force

Jag har satt upp Thunderbird med Enigmail på flera olika plattformar, Windows XP/Vista, Mac OSX och Ubuntu 7.x/8.x utan några större problem, jag använder Google Mail och hämtar mail över krypterad POP3 (SSL port 995), skickar över krypterad SMTP (TLS port 587), vilket gör att mina mail är dubbelt krypterade, i alla fall en bit på vägen.

Du som använder argumentet “jag har inget att dölja”, då förväntar jag mig att nästa gång du använder en offentlig toalett, gör det med öppen dörr — för du har ju inget att dölja!

One thought on “Höj ribban för FRA, använd Thunderbird + Engimail

Comments are closed.