… nu över till något helt annat …

Läste en pressrelease från Transportstyrelsen, de har släppt 69 tidigare “blockerade” bokstavs kombinationer tillbaka i serierna som tilldelas vid registrering. Kvar är då 91 blockerade kombinationer, som jag satte ihop till en RegEx (RegularExpression) så man kan filtrera ut de ogiltiga. ^(a(pa|rg|ss)|b(aj|ss)|c(u(c|k))|d(um)|e(ta|tt)|f(a(g|n)|e(g|l|m|s|t)|nl|u(c|k|l))|g(a(m|y)|e(j|y)|hb|ud|yn)|h(at|bt|kh|o(r|t))|k(gb|kk|u(c|f|g|k)|yk)|l(a(m|t)|em|oj|sd|us)|m(a(d|o)|e(n|s)|lb|us)|n(az|rp|sf|yp)|o(nd|oo|rm)|p(aj|kk|lo|ms|ub)|r(a(p|s)|om|ps|us)|s(e(g|x)|ju|os|py|u(g|p|r))|t(bc|o(a|k)|re|yp)|u(fo|sa)|w(a(m|r)|ww)|x(t(c|z))|x(xl|xx))(\s)?\d{3}$ Det som träffas är i formen APA123 eller APA 123. Tänkte att detta