Länstrafiken klåpar stort

Länstrafiken har riktigt strul här i Eskilstuna, biljettmaskinerna är ur funktion sedan någon vecka. I morse fick jag veta varför — en server i Örebro (hos Länstrafiken) kan inte ta emot data när man tankar av biljettmaskinerna, får inte biljettmaskinerna kvittens från servern i Örebro så töms inte biljettmaskinerna, de blir fulla och oanvändbara. Dessutom