What if: integration engine

Just googled some scripting languages that snap in with C or C++, ChaiScript and Lua. Had a discussion today with a few colleagues at the office about the cost of running the various integration engines we provide support on for our customers, they all cost a shitload of money to purchase or licence – no

Frustration och julångest

Frustrationen består i att jag just nu försöker få ett recept förnyat, då behöver min nya vårdcentral min journal. Min journal är “fast” i ett annat landstings journalsystem, så de (det gamla landstinget) föreslog att jag skulle ta ut ett utdrag ur min journal, transportera det på döda träd för att låta den nya vårdcentralen