Blocking 1 IP

Just by blocking a single IP, I managed to choke the amount of spammy comments on this blog to a minimum, zero spam comments to be honest.

An IP originating in Russia, from an ISP that can be described as non-responsive. I gave them about two weeks to resolve the issue, reporting the IP to them like an up-right citizen, got a immediate response and thought things will be sorted out, no such luck, days passed and I got tired of waiting, mailed abuse@<isp name>.ru and got the same exact answer back again, with the same ticket number as the first time. Waited another few days, nothing, the spam bot kept pounding my comment fields. Wrote them a new email, pretty much telling them that since they were so slow, I’d contact their up-link provider if it continues .. and it continues.

But, I don’t bother with it anymore, I just blocked the single IP and no spam comes through.

Mera WordPress-hack

Jag har just uppdaterat/modifierat ett WordPress plugin som jag använder tillsammans med Akismet för att spärra/blockera kommentars spam; Akismet htaccess writer — som jag “justerat” att blockera C-nät (IPn i formen AAA.BBB.CCC.DDD, där blockerings mönstret blir AAA.BBB.CCC/24 — 24-bitars adresser) i stället för specifika och enskilda IPn. Den påverkar filen .htaccess som läses av Apache (webserver) som i sin tur avgör om besökarens IP skall tillåtas eller blockeras.

Jag tror det är mycket mer effektivt, då många kommentars-spam kommer från samma C-nät och förmodligen är Zombie-maskiner. Samtidigt är det även risk för att spärra ut riktiga besökare som kommer från samma nät — dock känns det som en blog skriven på svenska som besöks mest av svenskar, att jag kan ta den risken, för det handlar mest om IP-adresser från asien och sydamerika som blockeras.

Samtidigt passade jag på att justera urvalsfrågan att returnera endast unika IP-adresser och samtidigt sortera dem i decimal-form.

Jag skickade den uppdaterade/tweakade källkoden tillbaka till upphovsmannen- eller kvinnan för att förhoppningsvis få med förändringarna i nästa version.

Update 2009-07-15: Det verkar fungera, strömmen av spam-kommentarer har avtagit markant, från 42 till 46 (i spam-kommentarskön), 4 på ett 3 dagar mot normalt 3-4 varje dag. Kanske lite tidigt att jubla eller fira på något sätt men det gör lite skillnad.