Thought: A WPS-owner-upper with Tweets and Google Maps

I’ve been playing with this thought for a while, I do not have the skill set or the RaspberryPi necessary to actually put this into play. Yet. A smallish board of Raspberry (I or II+) size together with a (few) USB WiFi High Powered dongle(s) and some piece of coding, the Blackjack attack could be

Colubris MAP 625 / HP MSM422

Japp, jag ropade in lite skoj hårdvara. En AccessPoint med en massa skoj features, nypris 4500-6000 kronor beroende på var någonstans man tittar, jag fick den till vrakpris, dock utan power supply. Därför jagar jag nu efter detta, det som är lite stökigt är att den kräver 48V DC, 0.25A (max 12W) och det är

Mera WordPress-hack

Jag har just uppdaterat/modifierat ett WordPress plugin som jag använder tillsammans med Akismet för att spärra/blockera kommentars spam; Akismet htaccess writer — som jag “justerat” att blockera C-nät (IPn i formen AAA.BBB.CCC.DDD, där blockerings mönstret blir AAA.BBB.CCC/24 — 24-bitars adresser) i stället för specifika och enskilda IPn. Den påverkar filen .htaccess som läses av Apache