Fritz, sit the fuck down and shut the fuck up!

Jag hoppas att den här artikeln på Techcrunch: Achtung! Google Analytics is illegal, say German government officials inte är på riktigt. Skulle den vara det så, har de visat att de inte fattat någonting, varken om webben i det stora hela eller Google Analytics i detalj. Det viskades tidigare om att det skulle krävas samtycke