Reklam på nätet

Jag läste Teflonminne: Reklamfascisternas himmelrike och känner igen några av resonemangen. Jag har tidigare arbetat med web på ett lokalt tidningshus och där finns/fanns en övertro på banners och annonser på nätet. Hela tiden drivs kraven upp, formaten skall bli större och anpassas till “stora kunder” (egentligen annonsörer) och det skall animeras, blinka så man