Makerspace Västerås

Yesterday I did something I’ve been thinking about a lot the last couple of months, I started the Facebook group Makerspace Västerås to have a discussion platform for the possible creation of an actual makerspace in Västerås.
Now, some 30 hours later, there is about 35 members and we have discussions about the vision, I described my vision to get discussions going.

I’d really like to have access to a local makerspace, furnished with equipment and people with knowledge of how to use the equipment.

The information about what makerspaces are date the start of makerspaces to around 1995.

A few friends and I rented a basement in a regular apartment building and started programming, building and hacking devices in mid 1993, just among friends. When we shut it down a few years later, mid 1997, we counted in about 50 friends and probably as many that just came along with them. At the time we were just kids with soldering irons and assembly language on the screens, running BBSes (plural) from the basement, we had no jobs but we spent time and collaborated on pretty much everything, many of us have massively technical jobs today.

I’d like to bring my son to a functional makerspace, to teach him how to repair stuff, to repurpose things, basically to hack his world. I like the idea and would love to see it become a reality.

Thought: A WPS-owner-upper with Tweets and Google Maps

I’ve been playing with this thought for a while, I do not have the skill set or the RaspberryPi necessary to actually put this into play. Yet.

A smallish board of Raspberry (I or II+) size together with a (few) USB WiFi High Powered dongle(s) and some piece of coding, the Blackjack attack could be used. With only 18 packets over the air, you could essentially get WPA/WPA2 passwords for each WPS-enabled device you could stumble across within seconds, there is a lot of them out there since most broadband router manufacturer thinks that WPS is the shit (and also reduces the pressure on their support).

What would be needed?

  • RaspberryPi or similar.
  • High-powered WiFi USB-dongles
  • Battery-pack to run devices off-grid, like in a backpack.
  • Airsnort-ng, Reaver and a few other packages
  • 3G/LTE USB-dongle for internet access

Anyone with a little time and effort could pull this off, as the equipment is cheap and available, the software is free and the desire to hack is endless.

Geotermisk energi, varför talar ingen om den?

Såg på nyheterna härom kvällen ett inslag om danskar som bodde grannar med vindkraftparker, där tidigare ängar och hagar legat. Grannarna stördes av buller och av cykliska skuggor från vingarna. Tillbaka i studion pratade de vidare om vindkraften, någon minut ägnades åt att nämna andra förnybara energiformer, där de sist bara snuddar vid det jag väntade på; geotermisk energi.

Vi bor på ett glödande klot, med i princip en outtömlig källa av energi, värme, som kan tappas av genom att borra ett hål, sänka ned slang/rör med cirkulerande vatten och värma det till 100 – 130° C och leda upp det igen. Den ånga som kommer upp ur röret kan ledas till en ångturbin (eller flera) som omvandlar det till elektricitet och fjärrvärme, spillet, ånga och varmt vatten kan vidare användas till utomhusbad året om, tänk “Island”. En tänkbar positiv bieffekt skulle kunna vara att även molnen förtjockas/berikas av den extra fukten i luften, att molnen reflekterar bort mer värme, bye-bye växthuseffekt.

Det är sällan jag hör någon lufta idéer om detta, vilket jag finner ganska underligt, om man tänker efter så är det nästan serverat; vi har tekniken att borra härs och tvärs efter olja, varför inte använda den att borra efter värme?! Vi behöver komma ned till berggrund som är varm, i mellansverige bör detta djup ligga på några få hundra meter och det känns som det vore svårt att misslyckas med att borra rakt ned.

Värmen i berggrunden uppstår av tryck och friktion, något som är relativt konstant en bit ned, därför bör geotermisk energi betraktas som “förnyelsebar”.

Skulle någon erbjuda mig att deltaga i ett projekt som bygger på att nyttja geotermisk energi till elektricitet och jag hade en klump pengar redo att satsa, hade jag varit med från “hej”.