Vad staten borde göra

Svenska staten borde öppna sina data på samma sätt som USA har tillgängliggjort sina på sajten data.gov, rådata och rafinerade data i maskinläsbart i praktiska format.

På data.gov finns tre olika kataloger och de mest intressanta är “rådata” och “geodata”, allt är givetvis sökbart.

Om Sverige skall behålla någon slags position inom innovation och utveckling, behöver vi få tillgång till dessa data, de är redan betalda med skattepengar (då borde de tillhöra folket) och den marginella kommersiella försäljning som sker (SMHI och Lantmäteriverket) inbringar inga större pengar tillbaka till statskassan — låt allmänheten få sätta tänderna i dessa data och våga släppa taget.

Snälla makthavare, släpp våra data lös.

Uppstartsmöte igår kväll

Jag kan inte summera det bättre än Martin Hacka Makten: Uppstartsmötet.

Det var trevligt och intressant att höra andras visioner och motiv till att kämpa för att öppna myndigheters och verks data för allmänheten. Sidospår om vad man skulle kunna göra med dessa data och lite om alternativen, att spindla/tråla data med “våld” om man inte kan få till samarbeten.

Det som missades lite var hur vi skulle kunna verka lokalt, var och en på sitt håll för att kommuner skulle öppna sina data, de flesta på mötet var lokala i Stockholms-trakten, jag och @JoPe i Eskilstuna.